Köp boken

Maj 2017 släpptes två stycken trespråkiga upplagor av välkomna hit. På arabiska, engelska och svenska och dari, engelska och svenska. 

Under 2019 kompletterades de med två trespråkiga mjukbandsutgåvor av Välkomna hit på kurmanji, engelska och svenska och sorani, engelska och svenska.

Som privatperson kan du köpa din bok via våra återförsäljare Bokus och Adlibris

bokus.se
adlibris.se

Arbetar du inom skola, förskola, bibliotek eller liknande kan du även köpa boken på Läromedia och BTJ

Läromedia
BTJ