Läs boken här

Välkomna Hit – arabiska
Välkomna Hit – dari
Välkomna Hit – engelska
Välkomna Hit – kurmanji
Välkomna Hit – sorani
Välkomna Hit – svenska

Boken går även att ladda ner via Migrationsverkets hemsida.

Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn.

Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt. Segregation och utanförskap ökar på grund av okunskap. Genom vår bok vill vi inkludera människor i det svenska samhället och säga välkomna hit!

Välkomna Hit var ett av fem företag som var finalister i kategorin socialt entreprenörskap i tävlingen Business Challenge 2016.

Välkomna Hit är även Länsvinnare av SKAPA 2016.

Under 2017 lanserades de tryckta versionen av Välkomna hit på dari, engelska och svenska och arabiska, engelska och svenska.

Under 2018 lanserades den på kurmanji, och sorani digitalt och under 2019 som trestråkigt mjukband på kurmanji, engelska svenska och sorani, engelska och svenska.

I samarbete med


sparbanken rekarne logo

Huvudsponsorer